kotatsu1

 • つもるこたつ #1/ tsumoru-kotatsu #1
 • 2018
 • h 205 w 550 d 280/cm
 • venue : Toyama Prefectural Museum of Art and Design
 • photo : Ryohei Yanagihara

kotatsu2

 • つもるこたつ #2/ tsumoru-kotatsu #2
 • 2018
 • h 1400 w 220 d 170/cm
 • venue : Toyama Prefectural Museum of Art and Design
 • photo : Ryohei Yanagihara

kotatsu0

 • photo : Ryohei Yanagihara

 

kotatsu3

 • 1:10 scale maquette
 • photo : Ryohei Yanagihara

 

kotatsu4

 • image drawings
 • photo : Ryohei Yanagihara

 

kotatsu5

 • acrylic on canvas
 • 455 x 385 /mm

kotatsu6

 • acrylic on canvas
 • 410 x 320 /mm